top of page

Förändring kommer genom att man vågar stå upp och säga vad man tycker!

Det här med att vara utbränd, eller gå in i väggen som många säger. Det är så himla lätt att hamna där. Så lätt när man har svårt att säga nej och alltid vill leverera.

Jag har varit nära att bli utbränd tidigare, något som har gjort mig extra lyhörd för min kropps signaler på att jag arbetar för mycket och vilar för lite. Tecken kan vara tryck över bröstet, yrsel,koncentrationssvårigheter, svårt att sova eller drömmar som handlar om jobb och lite mera jobb. I dag skulle jag ta kroppens signaler på allvar, bromsa och fundera på vad jag kan göra annorlunda.

Dagens arbetsklimat är tufft för många. Personal dras in och de som är kvar förväntas göra allt arbete men nu på färre personer. Det gör att många får en stressig vardag där det förväntas att man gärna ska vara tillgänglig dygnet runt. Det är ett arbetsklimat som inte fungerar. I stället får arbetsgivarna allt fler personer som blir sjukskrivna och som mår dåligt.

Jag hör folk från olika branscher prata om samma sak. Arbetsbördan blir hela tiden tyngre, arbetstiderna längre och tid för återhämtning allt kortare.

Jag lovade mig själv efter att jag var nära att bli utbränd, att aldrig mer låta ett jobb sluka mig så pass att jag inte har tid med familj, vänner och privatliv. Och det är ett löfte jag tänker hålla. Mina barn är små och kommer inte vara det särkilt länge till. De här åren vi har tillsammans vill jag ta tillvara på. Jag vill orka umgås med dem, baka, pyssla, lyssna, prata, se på film, läsa böcker, göra aktiviteter, resa och mycket mer till hundra procent. Inte bara vara där till femtio procent eftersom mina tankar är på annat håll.

För att klara det måste jag våga stå upp för mig själv. Jag måste våga säga nej när det blir för mycket och jag måste våga ställa krav på min arbetssituation. Jag vet att många inte kan eller har svårt att påverka sin arbetssituation men om man inte försöker ändra på något kommer heller ingen förändring att ske. Om folk inte vågar tala om att det har för hög arbetsbelastning eller ge förslag på hur arbetet skulle kunna bli mer effektivt kommer det inte hända något. Cheferna och företagen kommer fortsätta pressa. Fler kommer bli sjukskrivna. Förändring kommer genom att man vågar stå för sig själv och vågar säga vad man tycker. Tystnad kommer aldrig leda till förändring!

Comments


Utvalda inlägg

bottom of page