top of page

Redigera manus – checklista med 7 punkter


Redigera manus checklista

Sitter miljöbeskrivningarna som de ska? Behövs något tas bort eller läggas till. Det är några av alla frågor man bör ställa sig vid redigeringen. Foto: Unsplash.com


Jag är ju inne i fasen, redigera manus. Det innebär att ett första utkast är skrivet och ska bearbetas.

I vanliga fall krävs det flera bearbetningar innan manuset är klart. Dessutom redigerar jag oftast manuset en eller två gånger innan jag vågar visa det för någon. Här bjuder jag på lite redigeringstips.

7 tips inför första redigeringen av manuset:

  1. Jag börjar med att läsa igenom hela manuset från början till slut. I det här läget är det inte stavfel som är prio ett utan att berättelsen har en röd tråd och att det inte finns några logiska luckor.

  2. Jag gör en scensammanställning. Det vill säga, skapar ett dokument vid sidan om där jag skriver ner, plats, karaktärer, syfte och handling (synopsis – men jag utvecklar det befintliga och gör det mer detaljerat). Jag skriver även några rader om vad som specifikt ska ändras med varje scen. Vissa ska strykas helt, andra komma till, vissa behöver mer miljöbeskrivning eller mer dialog med mera.

  3. Jag ser över strukturen. Hänger saker ihop? Vad är konstigt, luddigt med mera. Detta skriver jag ner i samma dokument som ovan i en punktlista att beta av.

  4. Jag ser över faktan och funderar på om jag behöver göra mer research? Har jag all fakta som jag behöver?

  5. När jag väl har gått igenom hela manuset är det dags att börja arbeta med det. Ett sätt att skapa logik och få en röd tråd är att arbeta med olika saker i taget. Är det till exempel en romans med i manuset. Då arbetar jag med den genom hela manuset så att allt hänger ihop. I mitt fall har jag en familjehemlighet, då arbetar jag genom den i hela manuset och skippar de andra bitarna. Det gör att man får ihop storyn och inte tappar tråden.

  6. När manuset är redigerat en gång skickar jag det till en redaktör som får läsa och bedöma om storyn håller och vad jag behöver arbeta med. När jag fått feedback är det dags att arbeta igenom manuset igen. Antingen får jag gå igenom själva berättelsen igen. Om handlingen sitter som den ska kanske det är karaktärerna som behöver utvecklas, dialoger som behöver förbättras, mer eller mindre miljöbeskrivningar eller mer gestaltning som behövs.

  7. Så håller man på så med manuset i flera omgångar tills allt sitter. Det gör att man i början redigerar riktigt stora partier för att sedan gå in på mer detaljer och till sist leta stavfel och återupprepningar.

Nu ska jag fortsätta med redigeringen av manuset. Snart ska det vara klart att skicka för en första läsning.

Comments


Utvalda inlägg

bottom of page